bài tập về tệp

Go down

bài tập về tệp

Bài gửi by jetlongk4 on 19/2/2011, 10:20 am

viết chương trình :
-Tạo 1 tệp chứa n số nguyên n>0
-Điếm và in các số nguyên tố trên tệp.

thank you! All you!
avatar
jetlongk4
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 04/11/1991
Tuổi : 27
Ngày đăng ký : 14/02/2011

Về Đầu Trang Go down

chuong trinh kiem tra day so nguyen to

Bài gửi by tieuquaitu on 20/2/2011, 9:04 pm

var f:text;
a:array[1..100] of word;
dem,i,j,n,c:byte;
kt:boolean;
begin
write('nhap so luong phan tu:');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('nhap so thu:',i)
readln(a[i]);
end;
assign(f,'E:\tieuquaitu.dat');
rewrite(f);
for i:=1 to n do write(f,a[i],' ');
dem:=0;
for i:=1 to n do
begin
kt:=true;
if a[i]<4 then
begin
dem:=dem+1;
write(a[i],'la so nguyen to');
end
else
begin
c:=round(sqrt(a[i]));
j:=c;
while (kt=true) and (j>1) do
if a[i] mod j=0 then kt:=false else
j:=j-1;
end;
if kt=true then
begin
dem:=dem+1;
write(a[i],'la so nguyen to');
end;
end;
writeln('co:',dem,'so nguyen to');
close(f);
readln
end.


Được sửa bởi tieuquaitu ngày 23/2/2011, 8:49 pm; sửa lần 1.
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by tieuquaitu on 20/2/2011, 9:06 pm

day la chuong trinh kiem tra so nguyen to trong day.ban dua theo do ma lam.
co phan tao tep va lay du lieu xem sach giao khoa di.
neu van khong duoc thi bao lai.minh se co gang giup.
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by jetlongk4 on 22/2/2011, 8:50 pm

hix. lam ho minh phan ve tep di ban.
thak
avatar
jetlongk4
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 04/11/1991
Tuổi : 27
Ngày đăng ký : 14/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by tieuquaitu on 23/2/2011, 8:49 pm

xong rui day.kiem tra lai di.
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by handboyxyz on 25/2/2011, 9:26 pm

sao 1 bai de nhu the nay' ma lam dai vay?
avatar
handboyxyz
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 18/07/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 23/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by handboyxyz on 25/2/2011, 9:26 pm

de tui lam cho////// Very Happy
avatar
handboyxyz
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 18/07/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 23/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by handboyxyz on 25/2/2011, 9:34 pm

program BT;
var F:text;
n:longint;
A:array[1..100] of longint;

procedure nhapDL;
var i:longint;
begin
write('nhap so n:=');readln(n);
for i:=1 to n do
write('nhap A[',i,']:=');readln(A[i]);
writeln('mang vua nhap la:');
for i:=1 to n do
write(A[i],' ');
end;
function NT(x:longint):boolean;
var i:longint;
begin
NT:=true;
if x<2 then NT:=false;
for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do
if x mod i=0 then NT:=false;
end;

procedure xuli;
var d,i:longint;
begin
d:=0;
writeln('cac so nguyen to co trong mang la:');
for i:=1 to n do
if NT(A[i]) then
begin
inc(d);
write(A[i,' ');
end;
writeln('so cac so nguyen to la:',d);
end;

BEGIN
nhapDL;
xuli;
END.
avatar
handboyxyz
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 18/07/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 23/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by handboyxyz on 25/2/2011, 9:34 pm

co de hieu hon ko?
confused
avatar
handboyxyz
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 18/07/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 23/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by handboyxyz on 25/2/2011, 9:36 pm

minh nghi neu ban hoc tin hoc thi nen lam quen voi thuat toan ''quy hoach dong'' di la vua
bounce
avatar
handboyxyz
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 18/07/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 23/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by handboyxyz on 25/2/2011, 9:36 pm

thuat toan nay de hoc lam' Very Happy
avatar
handboyxyz
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 18/07/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 23/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by tieuquaitu on 26/2/2011, 8:52 pm

day minh di.bay gio moi duoc nghe noi den
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by tieuquaitu on 26/2/2011, 8:53 pm

minh hoc pascal co ban nen khong ranh lam.neu co tai lieu gui cho minh
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: bài tập về tệp

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết