mấy anh giúp em vài bài tập

Go down

mấy anh giúp em vài bài tập

Bài gửi by kiemma1911 on 2/3/2011, 8:02 pm

baitap 1: Nhập một dãy số nguyên dương x1,x2,..,xn. tìm bội
số chung nhỏ nhất của


chúng , ví dụ : dãy 1 2 5 4 6 3 5 có bội chung nhỏ nhất là
60


baitap 2:viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên , loại
bỏ những giá trị trùng nhau (chỉ giữ lại 1 số) mà vẫn giữ nguyên thứ tự rồi in
kết quả ra màn hình


baitap 3:Tạo ma trận X[1..10,1..10] .


- hãy lập
chương trình tạo ra 100 giá trị ngẫu nhiên nằm trong khoảng giá trị từ 1..10


- tính tổng
của tất cả phần tử nằm trên đường chéo chính


- tính tổng
bình phương các số trên hàng chẳn


- tính tổng
căn bậc 2 các số ở cột lẻ

baitap4: nhâp chuỗi st, đếm xem trog chuỗi có bao
nhiêu chữ a ko phan biệt chữ thườg hay hoa , và cho bik vị trí của các chữ a đó
avatar
kiemma1911
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 19/11/1991
Tuổi : 27
Ngày đăng ký : 02/03/2011

Về Đầu Trang Go down

bai 4 ne'

Bài gửi by tieuquaitu on 2/3/2011, 10:47 pm

var s,s1:string;
dem,l,i:byte;
begin
write('nhap vao 1 xau');
readln(s);
l:=length(s);
s1:='';
for i:=1 to l do s1:=s1+ upcase(s[i]);
dem:=0;
for i:=1 to l do
begin
if s1[i]='A' then dem:=dem+1;
writel('vitri ',i)
end;
writeln('co ',dem,' chu a');
readl
end.
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: mấy anh giúp em vài bài tập

Bài gửi by kiemma1911 on 2/3/2011, 11:02 pm

thank nhiều nha a, chỉ e vài bài nữa đi
avatar
kiemma1911
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 19/11/1991
Tuổi : 27
Ngày đăng ký : 02/03/2011

Về Đầu Trang Go down

bai 1 nhe'

Bài gửi by tieuquaitu on 2/3/2011, 11:02 pm

var a:array[1..100] of integer;
i,n,k:word;
begin
write('nhap so luong phan tu:');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('nhap so thu:',i);
readdln(a[i]);
end;
k:=1;
i:=1;
repeat
begin
if (k>=a[i]) and (k mod a[i]=0)
then i:=i+1 else
begin
k:=k+1;
i:=1;
end;
until (i=n) and (k mod a[n]=0);
writeln('bcnn la:',k)
readln
end.


Được sửa bởi tieuquaitu ngày 3/3/2011, 10:04 pm; sửa lần 1.
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: mấy anh giúp em vài bài tập

Bài gửi by tieuquaitu on 2/3/2011, 11:03 pm

buon ngu wa.ngu day.mai lam tiep
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: mấy anh giúp em vài bài tập

Bài gửi by tieuquaitu on 3/3/2011, 10:05 pm

lol! lol!

bai 1 hom qua nham 1 chut.sua rui do'
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: mấy anh giúp em vài bài tập

Bài gửi by sieuhoatinh on 3/3/2011, 11:26 pm

BT2

USES CRT;
VAR N,I,B,C,D:INTEGER;
A:ARRAY[0..100,0..100] OF INTEGER;
BEGIN
CLRSCR;
WRITE('SO PHAN TU MANG: ');
READLN(N);
FOR I:=1 TO N DO
BEGIN
WRITE('A[',I,']= ');
READLN(A[1,I]);
END;
FOR B:=1 TO N DO
BEGIN
FOR I:=1 TO N DO
BEGIN
IF(A[1,B]=A[1,I]) THEN C:=C+1;
IF(A[1,B]=A[1,I])AND(B>I)THEN BREAK;
IF(I=N) THEN
BEGIN
A[2,D]:=A[1,B];
D:=D+1;
END;
END;
C:=0;
END;
WRITELN('DAY CAN TIM: ');
FOR I:=0 TO D-1 DO WRITELN(A[2,I]:4);
READLN;
END.EM VUA MOI HOC MANG NEN CO THE CODE HOI DO, MONG CAC BAC THONG CAM
avatar
sieuhoatinh
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 19/04/1994
Tuổi : 24
Ngày đăng ký : 26/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: mấy anh giúp em vài bài tập

Bài gửi by tieuquaitu on 4/3/2011, 1:03 pm

cau lenh break la gi vay?
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: mấy anh giúp em vài bài tập

Bài gửi by sieuhoatinh on 4/3/2011, 8:19 pm

BREAK LÀ CÂU LỆNH DÙNG ĐỂ NHẢY KHỎI VÒNG LẬP ĐÓ BẠN
avatar
sieuhoatinh
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 19/04/1994
Tuổi : 24
Ngày đăng ký : 26/02/2011

Về Đầu Trang Go down

BT3

Bài gửi by sieuhoatinh on 4/3/2011, 9:04 pm

USES CRT;
VAR A:ARRAY[1..10,1..10] OF INTEGER;
I,J,TONG:INTEGER;
TONG1:REAL;
BEGIN
CLRSCR;
RANDOMIZE;
{TAO 100 GIA TRI NGAU NHIEN}
FOR I:=1 TO 10 DO
FOR J:=1 TO 10 DO A[I,J]:=RANDOM(11);
WRITELN('MA TRAN: ');
FOR I:=1 TO 10 DO
BEGIN
FOR J:=1 TO 10 DO WRITE(A[I,J]:4);
WRITELN;
END;
WRITELN;
WRITELN('CAC PHAN TU TREN DUONG CHEO CHINH: ');
FOR I:=1 TO 10 DO
FOR J:=1 TO 10 DO IF(I=J) THEN WRITE(A[I,J]:4);
{TONG CAC PHAN TU NAM TREN DUONG CHEO CHINH}
WRITELN;
J:=2;
TONG:=A[1,1];
FOR I:=2 TO 10 DO
WHILE J<=10 DO
BEGIN
TONG:=A[I,J]+TONG;
J:=J+1;
BREAK;
END;
WRITELN('TONG: ',TONG);
{TONG BINH PHUONG CAC SO TREN HANG CHAN}
I:=2;
TONG:=0;
WHILE I<=10 DO
BEGIN
FOR J:=1 TO 10 DO TONG:=TONG+SQR(A[I,J]);
I:=I+2;
END;
WRITELN('TONG BINH PHUONG CAC SO TREN HANG CHAN: ',TONG);
{CAN BAC HAI CAC SO O COT LE}
J:=1;
WHILE J<=9 DO
BEGIN
FOR I:=1 TO 10 DO TONG1:=TONG1+SQRT(A[I,J]);
J:=J+2;
END;
WRITELN('TONG CAN BAC 2 CAC SO O COT LE: ',TONG1:0:6);
READLN;
END.HOI DAI NHI Razz
avatar
sieuhoatinh
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 19/04/1994
Tuổi : 24
Ngày đăng ký : 26/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: mấy anh giúp em vài bài tập

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết