có anh nào giải giúp em 2 bài pascal này với !

Go down

có anh nào giải giúp em 2 bài pascal này với !

Bài gửi by gianinhtaitu on 11/3/2011, 8:04 pm

Bài 1: Cho mảng hai chiều có m dòng, n cột. Mỗi phần tử của mảng là 1 số nguyên.
a) Tim phần tử nhỏ nhì và vị trí của nó.
b) Sắp xếp mỗi dòng của mảng tạo thành dãy không giảm.
Bài 2: Nhập số nguyên dương N (15 >= n >=1), tiếp theo nhập n số nguyên a1,a2 ... an.
a) Liệt kê các số nguyên tố trong dãy.
b) Tìm ucln, bcnn của các số trong dãy. Smile
avatar
gianinhtaitu
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 04/04/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 01/02/2011

Về Đầu Trang Go down

chuong trinh tim so nguyen to

Bài gửi by tieuquaitu on 11/3/2011, 9:16 pm

var
a:array[1..100] of word;
dem,i,j,n,c:byte;
kt:boolean;
begin
write('nhap so luong phan tu:');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('nhap so thu:',i)
readln(a[i]);
end;
dem:=0;
for i:=1 to n do
begin
kt:=true;
if a[i]<4 then
begin
dem:=dem+1;
write(a[i],'la so nguyen to');
end
else
begin
c:=round(sqrt(a[i]));
j:=c;
while (kt=true) and (j>1) do
if a[i] mod j=0 then kt:=false else
j:=j-1;
end;
if kt=true then
begin
dem:=dem+1;
write(a[i],'la so nguyen to');
end;
end;
writeln('co:',dem,'so nguyen to');
readln
end.
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

bai 1 a

Bài gửi by tieuquaitu on 11/3/2011, 9:30 pm

var a:array[1..100,1..100] of iteger;
x,y,i,j,k,l:byte;
min2,min1:integer;
begin
write('nhap so hang:');
readln(i);
write('nhap so cot:');
readln(j);
for k:=1 to j do
begin
for l:=1 to i do
begin
write('nhap so thu:',i,' ',j);
readln(a[i,j);
end;
end;
min1:=a[1,1];
for k:=1 to i do
for l:=1 to do
if a[k,l]min2:=1000;
for k:=1 to i do
for l:=1 to do
begin
if (a[k,l]min1) then
begin
min2:=a[k,l];
x:=k;
y:=l;
end;
end;
writeln('min2=',min2);
writeln('vi tri:',k,'.',l);
readln
end.
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: có anh nào giải giúp em 2 bài pascal này với !

Bài gửi by tieuquaitu on 11/3/2011, 9:31 pm

phan sap xep thi dung trao doi.cac phan kia khong kho dau
avatar
tieuquaitu
Thành viên thường
Thành viên thường

Nam Ngày sinh : 08/07/1993
Tuổi : 25
Ngày đăng ký : 09/02/2011

Về Đầu Trang Go down

có sự cố !

Bài gửi by gianinhtaitu on 12/3/2011, 2:27 pm

anh có thể viết lại hoàn chỉnh chương trình được không , em chạy không được Very Happy
avatar
gianinhtaitu
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 04/04/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 01/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: có anh nào giải giúp em 2 bài pascal này với !

Bài gửi by gianinhtaitu on 12/3/2011, 2:32 pm

chương trình trên có nhiều lỗi quá
avatar
gianinhtaitu
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 04/04/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 01/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: có anh nào giải giúp em 2 bài pascal này với !

Bài gửi by tienthuan104 on 12/3/2011, 2:54 pm

hok bit.
ok
avatar
tienthuan104
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 10/04/1996
Tuổi : 22
Ngày đăng ký : 12/03/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: có anh nào giải giúp em 2 bài pascal này với !

Bài gửi by nbni on 13/3/2011, 5:19 pm

2a:
var a,i:byte;
kt:boolean;
b:array[1..100] of integer;
function ngt(n:longint):boolean;
var i:byte;
begin
kt:=true;
if n=1 then kt:=false
else
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
if n mod i = 0 then kt:=false;
ngt:=kt;
end;
begin
readln(a);
for i:=1 to a do readln(b[i]);
for i:=1 to a do
if ngt(b[i]) then write(b[i],' ');
readln
end.
avatar
nbni
Thành viên mới
Thành viên mới

Nữ Ngày sinh : 12/08/1995
Tuổi : 23
Ngày đăng ký : 18/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: có anh nào giải giúp em 2 bài pascal này với !

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết